EV100 kontsert-etenduse “Klaveriloomad. Elu muusikas” internetikonkursi reeglid

1. Konkursi korraldaja

Konkursi korraldab EV100 muusika tähtsündmuste programmi raames kontsert-etenduse “Klaveriloomad. Elu muusikas” läbiviija, Lumus Artis OÜ.

2. Konkursi eesmärk

Konkursi eesmärk on pakkuda klaveriõpilastele üle Eesti motivatsiooni harjutamiseks ja ise muusika loomiseks. Võidutööde autorid kaasatakse kontserdi ettevalmistus- ja läbiviimisprotsessi koos professionaalsete muusikute ja video- ning helisalvestusmeeskonnaga.

3. Konkursi ajakava

4. Internetikonkursi tingimused

Internetikonkursist “Klaveriloomad. Elu muusikas” saavad osa võtta 8 - 14-aastased klaverimänguga tegelevad lapsed üle Eesti. Konkurss on individuaalne. Iga osaleja võib konkursile saata kuni 3 videot.

4.1. Nõudmised konkursitöödele

5. Auhinnad

6. Žürii ja hindamiskriteeriumid

Konkursitöid hindab žürii, kuhu kuuluvad kontsert-etenduse “Klaveriloomad. Elu muusikas” loomingulise meeskonna liikmed. Peapreemia väljaandmisel (nii vabalt valitud kui omaloomingulise pala puhul) võtab žürii arvesse esitaja isiklikku suhet muusikasse, pala esitamise siirust, musikaalsust, leidlikkust, loomingulisust, originaalsust, humoorikust jms. isikupäraseid lähenemisviise muusikale. Peapreemia võib välja anda ka omaloomingulise pala esitajale.

Omaloomingupreemia antakse välja omaloomingulisele (kaasautoriteta) instrumentaalpalale, mis on kirjutatud sooloklaverile või klaverile suurema koosseisuga. Loo esitajaks klaveril on autor. Omaloomingupreemia väljaandmisel hindab žürii esitusest ja tehnilistest oskustest enam helilooja isikupärast käekirja, fantaasiat, loomingu ehedust ja siirust. Pala võib olla varem avalikult esitatud. Ergutuspreemia antakse välja huvitava lähenemisega perspektiivikale esitajale.

Züriil on õigus muuta preemiasaajate arvu vastavalt konkursile laekunud tööde tasemele ning arvukusele.

7. Konkursitööde kasutamine

Internetikonkursi korraldajal on õigus avaldada konkursil osalevaid klippe ainult osaleja ja vanema kirjalikul nõusolekul veebiaadressidel www.klaveriloomad.ee ja Facebooki Klaveriloomade lehel. Avaldamisel märgitakse ära pala pealkiri ning autori ja esitaja nimi.

Korraldajatel on õigus konkursilt eemaldada tööd, mis ei vasta konkursi tingimustele.

8. Autori vastutus

Konkursil osaleja vastutab enda ja konkursitöö kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et konkursile saadetud omaloominguline pala on kooskõlas autoriõigustega.

9. Toetajad

Konkursi läbiviimist toetab EV100 Riigikantselei.